నాకు పెళ్లైంది – అయినా పర్వాలేదు | తెలుగు షార్ట్ ఫిల్మ్ 2016 | డైరెక్టర్ గౌరి నాయుడు

0.0
Your Rating :

Rating: 0 /5 from 0 users
You must sign-in to vote

నాకు పెళ్లైంది – అయినా పర్వాలేదు తెలుగు షార్ట్ ఫిల్మ్ 2016. తారగణం బబ్లు ప్రసాద్, కవిత మరియు తదితరులు. కథ – కధనం – డైరెక్షన్ గౌరి నాయుడు. #ShortFilmsTelugu

Pages: 1 2

Category:

Telugu/Drama

Cast & Crew:Cast Role
DirectorIf this is your/team video, please contact Team Flickero at info@flickero.com to resolve the issue.