గువ్వా గోరింకతో, సరికొత్త తెలుగు లవ్ షార్ట్ ఫిల్మ్, దర్శకుడు కళ్యాణ్ సి బడుగు

0.0
Your Rating :

Rating: 0 /5 from 0 users
You must sign-in to vote

చక్కని ప్రేమ కధాంశంతో “గువ్వా గోరింకతో” సరికొత్త తెలుగు లవ్ షార్ట్ ఫిల్మ్ 2016, దర్శకుడు కళ్యాణ్ సి బడుగు, తెలుగు లవ్ షార్ట్ ఫిల్మ్ 2016, గువ్వా గోరింకతో.

Category:

Telugu/Drama

Cast & Crew:Cast Role
DirectorIf this is your/team video, please contact Team Flickero at info@flickero.com to resolve the issue.